Mät tomten med telefonen m2

Ett bra tips till dig som behöver mäta upp din tomt och hur stor den är i kvadratmeter/m2 är att använda din smarta mobiltelefon. 🙂

I iPhone söker du på mätverktyg och startar sedan denna app. Där kan du med hjälp av kameran få fram exakta mått mellan de punkter i trädgården du väljer.

I Android finns liknande appar i Googles Appstore Play.

Behöver du beräkna materialåtgång för jordmassor kommer vi snart lasera ett enkelt verktyg.

SHARE YOUR CART