396 kr

25 m2 – Flerårig blomsteräng frön

Välj om du vill ha med eller utan specialgräs för vildäng. Bästa resultat får man oftast om man sår blommorna i öar och sedan har specialgräs runtom.

Fleråriga Vildängsblandningar
Såtid: Bästa tiden för sådd är slutet augusti-september. Då är det varmt samtidigt som risken för uttorkning är liten.
Utsädesmängd: ca 100 gr/100 m2, rent frö
Ingen gräsfröinblandning är inblandad med blommorna men köp till specialgräsfrön för vildäng (solbacka) som du kan antingen blanda ut fröna med eller anlägga runt om och blommsterfröna i öar.

Blomster- och vildängsblandningar kan vara ett alternativ till extensiva ytor som är svåråtkomliga för skötsel.

 

I lager

Premium Gräsfrön SWH Solbacka 1 kg - För vildängar och skuggiga partier

Vårt premiumgräsfrö SWHorto Solbacka Gräsfrö 1 kg ca 50 m2

Betyg 1-5 (5= bäst)

Gräsfrön egenskaper

Fröåtgång: ca 2 kg per 100 m2

Fröblandning
Rödsvingel Tätvuxen - 65%
Ängsgröe - 35%

Glöm inte att nyetableringsgödningen ger fröna en bra boost! Tillsätt direkt eller efter ca 2-3 veckor.

Som ett mellanalternativ från vår rullgräs på duk finns vårat gräsfröalternativ+specialgräsmattegödsel för nyetablering av gräs. Du anlägger gräsmattan med våra Premiumgräsfröblandningar+Specialgödsel som de mest noggranna Greenmasters och parkvårdare använder (säljs inte direkt till konsument i vanliga butiker). Genom vår metod att anlägga ny gräsmatta på och tillsammans med vårt unika nyetableringsgödsel för gräsmatta blir det enkelt att lyckas.

 

Anläggningsråd – Vildängsblandning
Först av allt – Utseendet skiftar under hela odlingsperioden, dels pga de olika arternas blomningstider, jordmånen och väderleken. Framtida utseende beror helt på vilka arter som gillar sin växtplats och väljer att etablera sig.

Äng är verkligen en ”levande” produkt då den hela tiden ändrar utseende. Räkna med att det tar flera år att få en rikblommande äng.
En Vildäng skall aldrig gödslas, inte ens i samband med anläggningen. De flesta jordar innehåller mängder av både ogräsfrön och rotogräs. Optimalt är att låta marken ligga öppen under en växtperiod och bekämpa regelbundet de förekommande ogräsen. En Vildäng kan sås när som helst men bästa tiden för sådd är i augusti-september. Mängden blomsterfrö varierar beroende på fröstorlek; 100 gr/100 m2
anses lämpligt. Efter sådd mylla fröet lätt. Vi rekommenderar att inte blanda blomsterfrö med gräsfrö då gräsfrö lätt tar överhanden. Vi säljer våra bomsterängar tillsammans med ett gräsfrö som inte är lika explosivt. Om man blandar ska man hålla gräsfrödelen liten ca 0,5 kg till 100 gram blomsterfrön.

En bra metod för ett lyckat resultat är att lämna öar där enbart blomsterfrö sås i samband med grässådder.
Normalt kräver Vildängar ingen skötsel, men under etableringstiden bör större ogräs plockas bort. För att Vildängen skall utvecklas naturligt bör ängen slås då blommor och gräs har blommat färdigt och frö har bildats. När det slagna höet legat en tid och mognat, faller fröna lätt ur. Halmen måste samlas ihop och föras bort sedan.

Om du vill blanda blommor och specialgräs

Specialgräs kan köpas från oss om ni önskar. Solbacka heter detta frö. (minsta förp är 1 kg, ca 40 m2)
Rekommenderad blandning: Per 100 gram blomsterängafrön (50-100m2) kan du blanda in tex 0,5 kg specialgräsfrön från oss. Vi rekommenderar att hålla gräsnivån i blandningen låg.

 

 

Ytterligare information

Vikt 0,1 kg