Gräsgödsel från Rullgräs.nu - Alltid grönare på din sida!

Gräsmattegödsel är viktigt för att behålla en frisk, fin, ogräsfri och grön gräsmatta. Vi har tagit fram lyxgödsel för gräsmattor. En specifik variant vid nyetablering av gräsmatta och en som fungerar bra från mars-augusti.

Organisk BIOSTIMULANT Gödning – DÄRFÖR MILJÖVÄNLIG

Innehåller organiskt granulat från bland annat sockerplantor
– BIO-gödningen producerad från plantextrakt
– Förbättrar den naturliga processen i plantan och jorden
– Förbättrar plantans förmåga att ta upp näringsämnen från jorden
– Naturlig källa av kväve, fosfor, aminosyror och micronäringsämnen
– Förbättrar plantans stresstålighet
– Bättre återhämtning och tar bort eller minskar behovet av användning av bekämpningsmedel
– Förbättrar plantans förmåga till rotutveckling att bilda nya plantor och sprida sig