En vacker blomsteräng är ett fint inslag i en trädgård. Vi hjälper dig att lyckas!

Vi har färdiga blomsterängar på duk som bara kan rullas ut på ogödslad jord. Vi har även fleråriga blomsterfröblandningar av vildängsblommor i olika konstellationer. Vacker soläng, Kalkmark/ Hedemarksäng, Allmän Äng eller Vacker vägkantsäng.

 

En vacker äng från oss kostar ca 12-13 kr/ m2. Vi säljer vildängsblandningar per 100 gram inklusive specialgräsfrön anpassade för våra blomsterängar. Du blandar själv in gräsfröna om du önskar detta. Bästa resultat får man om du sår gräsfrön runtom små öar med blomsterängsfrön.

997 kr

Upp till 100 m2 – Flerårig blomsteräng frön

Välj om du vill ha med eller utan specialgräs för vildäng. Bästa resultat får man oftast om man sår blommorna i öar och sedan har specialgräs runtom.

Fleråriga Vildängsblandningar
Såtid: Bästa tiden för sådd är slutet augusti-september. Då är det varmt samtidigt som risken för uttorkning är liten.
Utsädesmängd: ca 100 gr/100 m2, rent frö
Ingen gräsfröinblandning är inblandad med blommorna men köp till Solbacka specialgräsfrön för vildäng som du kan antingen blanda ut fröna med eller anlägga runt om och blommsterfröna i öar.

Blomster- och vildängsblandningar kan vara ett alternativ till extensiva ytor som är svåråtkomliga för skötsel.

 

I lager

Köp till ängsgräsfrön

Premium Gräsfrön SWH Solbacka 1 kg - För vildängar och skuggiga partier

Vårt premiumgräsfrö SWHorto Solbacka Gräsfrö 1 kg ca 50 m2

Betyg 1-5 (5= bäst)

Gräsfrön egenskaper

Fröåtgång: ca 2 kg per 100 m2

Fröblandning
Rödsvingel Tätvuxen - 65%
Ängsgröe - 35%

Glöm inte att nyetableringsgödningen ger fröna en bra boost! Tillsätt direkt eller efter ca 2-3 veckor.

Som ett mellanalternativ från vår rullgräs på duk finns vårat gräsfröalternativ+specialgräsmattegödsel för nyetablering av gräs. Du anlägger gräsmattan med våra Premiumgräsfröblandningar+Specialgödsel som de mest noggranna Greenmasters och parkvårdare använder (säljs inte direkt till konsument i vanliga butiker). Genom vår metod att anlägga ny gräsmatta på och tillsammans med vårt unika nyetableringsgödsel för gräsmatta blir det enkelt att lyckas.

 

Anläggningsråd – Vildängsblandning Först av allt – Utseendet skiftar under hela odlingsperioden, dels pga de olika arternas blomningstider, jordmånen och väderleken. Framtida utseende beror helt på vilka arter som gillar sin växtplats och väljer att etablera sig. Äng är verkligen en ”levande” produkt då den hela tiden ändrar utseende. Räkna med att det tar flera år att få en rikblommande äng. En Vildäng skall aldrig gödslas, inte ens i samband med anläggningen. De flesta jordar innehåller mängder av både ogräsfrön och rotogräs. Optimalt är att låta marken ligga öppen under en växtperiod och bekämpa regelbundet de förekommande ogräsen. En Vildäng kan sås när som helst men bästa tiden för sådd är i augusti-september. Mängden blomsterfrö varierar beroende på fröstorlek; 100 gr/100 m2 anses lämpligt. Efter sådd mylla fröet lätt. Vi rekommenderar att inte blanda blomsterfrö med gräsfrö då gräsfrö lätt tar överhanden. Vi säljer våra bomsterängar tillsammans med ett gräsfrö som inte är lika explosivt. Om man blandar ska man hålla gräsfrödelen liten ca 0,5 kg till 100 gram blomsterfrön. En bra metod för ett lyckat resultat är att lämna öar där enbart blomsterfrö sås i samband med grässådder. Normalt kräver Vildängar ingen skötsel, men under etableringstiden bör större ogräs plockas bort. För att Vildängen skall utvecklas naturligt bör ängen slås då blommor och gräs har blommat färdigt och frö har bildats. När det slagna höet legat en tid och mognat, faller fröna lätt ur. Halmen måste samlas ihop och föras bort sedan. Om du vill blanda blommor och specialgräs Specialgräs från oss (Solbacka) köps på sidan och levereras i eget paket. Rekommenderad blandning: Per 100 gram blomsterängafrön (50-100m2) kan du blanda in tex 0,5 kg specialgräsfrön från oss. Vi rekommenderar att hålla gräsnivån i blandningen låg.    

Ytterligare information

Vikt 0,1 kg

Så på ogödslad jord

En blomsteräng trivs bäst i ogödslad och näringsfattig jord. Gödsla inte heller senare.

Vattna

Speciellt viktigt är det att första året vattna ängen. Sår man på hösten börjar du vattna till våren när vår/sommartemperaturen kommer. Sår du på sommaren behöver du vattna direkt. Bästa är att så i slutet av augusti/september och oktober eller April, Maj/ början på Juni. Det fungerar dock att så nästan året runt.

Minimal skötsel

En blomsteräng ska slås eller kapas ner 1-2 gånger per år. Åtminstone en gång. Efter detta låter du resterna ligga kvar någon vecka och sedan tar du bort dem. Bästa är att slå/kapa ner ängen på sensommaren. På detta vis fröar de av sig bäst och blir till nya blommor nästa år. Alla våra blomsterängar är fleråriga.

Därför oss

Vi har arbetat med blomsterängar i flera år och hjälper dig att lyckas. Vi erbjuder både fleråriga blomsterängar på frön med specialgräs samt blomsterängar på nedbrytbar cellulosafiberduk.

Vi hjälper gärna dig och tar gärna emot bilder från våra kunder för att kunna ge dig tips.

Vårt uppdrag.

Vi tycker om att arbeta med ekologiska och nedbrytbara produkter. Med blomsterängar ger vi även mat och nyttig näring till våra insekter och bin samtidigt som vi får en vacker trädgård med minimal skötsel. En blomsteräng kan i många fall vara ett komplement till en gräsmatta. Kanske till och med en ersättare.

Bring nature to your garden.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp att välja eller har någon fundering.